Loading...
Νο 51 -  «Γνωρίστε την Ελλάδα» …  Το νέο Project της Τράπεζας

Νο 51 - «Γνωρίστε την Ελλάδα» … Το νέο Project της Τράπεζας

Αριθμ.Πρωτοκ.: 7866

Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2019

«Γνωρίστε την Ελλάδα» …
Το νέο Project της Τράπεζας

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια του συνεχιζόμενου πολύμηνου αγώνα που διεξάγεται στην Τράπεζα Πειραιώς ώστε να λειτουργήσει η συμφωνία της Διοίκησης και της ΟΤΟΕ και να τοποθετηθούν όλοι οι εργαζόμενοι των πρώην Υπηρεσιών RBU, σας κοινοποιούμε εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου μας.
Ήδη ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος συνδικαλιστικών παρεμβάσεων με ενημερώσεις του κοινού στις μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) της χώρας ενώ συντονίζονται οι επόμενες ενέργειες των Συλλόγων.
Κλιμακώνοντας και χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα συνδικαλιστικά μέσα και δράσεις συνεχίζουμε των αγώνα μας μέχρι την οριστική δικαίωση των συναδέλφων μας.

 

Δικηγορικό Γραφείο
Άρις Γ. Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και Συνεργάτες

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Φιλικής Εταιρίας αρ. 13, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ΑΦΜ 090211113.

ΚΑΤΑ

της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


****************************************

Με την από 21.10.2019 ανυπόγραφη επιστολή σας προς τους εργαζόμενους του κλάδου RBU που αρνήθηκαν τη μεταφορά και τον δανεισμό τους στη διάδοχη εταιρία τους προτείνετε τελεσιγραφικά τρεις επιλογές σε απροκάλυπτη άρνηση της συμβατικής σας δέσμευσης για εκούσια συμμετοχή των υπαλλήλων στην απόσχιση του κλάδου εξυπηρέτησης κόκκινων δανείων από την τράπεζα.

Σας θυμίζουμε ότι με το από 03.06.2019 δελτίο τύπου που υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας κ. Μεγάλου δεσμευθήκατε αυτοβούλως και χωρίς καμιά διαπραγματευτική πίεση από πλευράς εργαζομένων ότι η μεταφορά των εργαζομένων του RBU εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή των εργαζομένων του κλάδου, δέσμευση που επαναλάβατε και με την από 25.07.2019 συμφωνία σας με την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ.
Οι προτεινόμενες από εσάς με την από 21.10.2019 επιστολή σας επιλογές, που προσβάλλουν βάναυσα τα δικαιώματα και την προσωπική και επαγγελματική τιμή των συναδέλφων, είναι α) η μετακίνησή τους σε κατάστημα εκτός (και ως επί το πλείστον μακριά έως πολύ μακριά) του τόπου διαμονής τους, β) η πρόσληψή τους από τη θυγατρική εταιρία Piraeus Direct Solutions και γ) η ένταξή τους σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου.
Επιχειρείτε λοιπόν τώρα, που οι εργαζόμενοι παρά τις ανοιχτές ή συγκεκαλυμμένες απειλές επέλεξαν να παραμείνουν στην τράπεζα, να μετατρέψετε την ελεύθερη επιλογή σε εξαναγκασμένη συναίνεσή τους στην εκθεμελίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής και σε πλήρη ανατροπή της οικονομικής βάσης του βιοπορισμού τους. Αυτό γίνεται, μεταξύ άλλων, με την υποβάθμισή τους και την εκδικητική στοχευμένη εξακόντισή τους σε τόπους όπου θα υποχρεωθούν να μισθώσουν και να εξοπλίσουν δεύτερη κατοικία μακριά από το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους. Πρόκειται για μια μεταβολή που θα διαλύσει τις οικογένειές των συναδέλφων και θα τους εξουθενώσει οικονομικά.
Εν τω μεταξύ φροντίσατε να αυξήσετε εκθετικά την ψυχολογική πίεση σε βάρος των εργαζομένων σας, επιβάλλοντας σε αυτούς που επέλεξαν, παρά τις ποικίλες απειλές, να παραμείνουν στην τράπεζα αναγκαστική άδεια που διανύει ήδη την 7η εβδομάδα. Η άσκηση ψυχολογικής και ψυχικής βίας στους υπαλλήλους σας υποκαθιστούν τις συμβατικές και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σας προς αυτούς. Με τις προτάσεις σας ζητάτε ουσιαστικά από τους υπαλλήλους σας την προκαταβολική παραίτησή τους από τα δικαιώματα που τους παρέχει το (αναγκαστικού χαρακτήρα) άρθρο 7 ν. 2112/20 σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας τους. Οι προτάσεις σας προς τους υπαλλήλους σας αποσκοπούν στην κατάλυση των δικαιωμάτων τους στη θέση εργασίας, στην πραγματική απασχόληση, στον κατεχόμενο βαθμό και τα ανατεθειμένα καθήκοντα. Η εκδικητική συμπεριφορά σας υπερβαίνει κάθε όριο νομιμότητας, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του ότι παραλείπετε συστηματικά να καλύψετε τα υπάρχοντα κενά στον τόπο διαμονής των υπαλλήλων σας και εντός της έδρας απασχόλησής τους σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ικανών και έμπειρων συναδέλφων μας. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι έχετε ήδη δρομολογήσει διαδικασία τοποθέτησης μεγάλης ομάδας υπαλλήλων του RBU σε θέσεις εργασίας εντός του τόπου διαμονής και της έδρας απασχόλησής τους, ενέργεια που παραβιάζει, μεταξύ άλλων, και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Και ως κορύφωση της αντισυμβατικής και παράνομης συμπεριφοράς σας βρίσκουμε το υπάρχον καθεστώς εκτεταμένου (μη νόμιμου) δανεισμού εργαζομένων, του οποία κάνετε χρήση, προκειμένου να αποσταθεροποιήσετε το τακτικό προσωπικό σας και να συντρίψετε τις αντιστάσεις του.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, μεταξύ αυτών και του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης κατά το π.δ. 240/2006
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για τις αντισυμβατικές και παράνομες ενέργειές σας,
τις οποίες ΖΗΤΑΜΕ να παύσετε άμεσα ανακαλώντας τις επίμαχες προτάσεις σας και
σας ΚΑΛΟΥΜΕ να σεβαστείτε πλήρως τις συμβατικές δεσμεύσεις σας για εκούσια μεταφορά του προσωπικού του αποσχισθέντος κλάδου που επέλεξε, όπως είχε δικαίωμα, να παραμείνει στην τράπεζα.

Τέλος σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με όσα αυτοβούλως δεσμευθήκατε να πράξετε καθώς και με τις συμβατικές και εκ του νόμου υποχρεώσεις σας
θα αξιοποιήσουμε μαζί με τα λοιπά σωματεία της τράπεζας όλα τα νόμιμα συνδικαλιστικά μέσα και δράσεις, ενημερώνοντας συγχρόνως το καταναλωτικό κοινό και την κοινωνία στο σύνολό της, με θυσίες της οποίας η τράπεζα ανακεφαλαιοποιήθηκε τρεις φορές ως τώρα, για τις παράνομες ενέργειές σας εναντίον του προσωπικού.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για γνωστοποίηση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 29/10/2019
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος     Ο Γ.Γραμματέας
Γ.Γουγούλης    Μ.Τσιμρόγλου

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter