Loading...
No 61 - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται Οι εργαζόμενοι δεν είναι επαίτες

No 61 - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται Οι εργαζόμενοι δεν είναι επαίτες

Αριθμ.πρωτ.:7900

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2020

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται

Οι εργαζόμενοι δεν είναι επαίτες

 

Συνάδελφοι,

Πριν από λίγο καιρό, η Τράπεζα μας ενημέρωσε ότι πρόκειται να υλοποιήσει μετά από την σχετική Εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ (Εγκ.11-20.3.2020) τα νέα ποσοστά κρατήσεων στον μισθό μας υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης.
Τα ποσοστά αυτά είναι γνωστό σε όλους ότι προκύπτουν από το νόμο 4387 του 2016 και ισχύουν από 1.1.2017 (άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020).
Προκύπτει λοιπόν άμεσα το ερώτημα γιατί η Τράπεζα όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε αυξημένη παρακράτηση στους μισθούς υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης και σήμερα προσπαθεί να διορθώσει αυτό το «λάθος» λες και άλλες Τεχνικές Εγκύκλιοι για την απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών στην αναλυτική περιοδική δήλωση δεν είχαν ξαναβγεί.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 και 2 του ν.4225/2014 και της υπ’ αριθμ. Φ80000/3476/116/14-2-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 581/Β’/10-3-2014)
ορίζεται ότι :
« 1.Από 1.12.2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑΠΙΤ) και του Ταμείου Ασφάλισης
Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ( Α.Π.Δ.) που υποβάλλει σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.»

Γιατί επίσης δεν άλλαξε το ανώτατο όριο αποδοχών επί του οποίου παρακρατούνται εισφορές από πέρσι μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 1.2.2019 (εγκ.Υπ.Εργ.Δ.15/Δ’/9096/227/2019-8.8.2019) αλλά το άφησε στο 2.618 ευρώ;

Είναι τόσο υψηλό το ποσό της διαφοράς που προκύπτει από τα νέα ποσοστά παρακράτησης ώστε για μια ακόμη φορά η Τράπεζα να προσπαθήσει να στηρίξει τα κέρδη της από την μείωση των εργοδοτικών εισφορών και εν τέλει των παροχών προς τους εργαζόμενους;

Δεν θα προχωρήσουμε εδώ στην καταγραφή της καταιγίδας η οποία έχει επιπέσει όλα τα προηγούμενα χρόνια αρχής γενομένης από το 2008 πάνω στο κάποτε κραταιό Ταμείο Υγείας μας (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) ούτε του χρονικού της καταλήστευσης των 452.522.915,54 ευρώ των αποθεματικών του Ταμείου μας.

Θα επισημάνουμε όμως ότι αυτή η κίνηση της Τράπεζας πολύ φοβόμαστε ότι δεν είναι ανεξάρτητη από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν
αρκετοί συνάδελφοί μας σχετικά με παροχές τις οποίες δικαιούνται.

Πράγματι έχουμε γίνει αποδέκτες το τελευταίο διάστημα διαμαρτυριών από συναδέλφους στους οποίους επί πέντε μήνες δεν τους έχει χορηγηθεί ακόμα το προβλεπόμενο από τον κανονισμό του Ταμείου Υγείας επίδομα συμπαράστασης. Πρόκειται για περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υγείας με ποσοστά αναπηρίας πολλές φορές άνω του 80% και οποίοι πλέον βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

To φοβόμαστε αυτό καθώς πιστεύουμε ότι η μείωση των εισφορών οι οποίες παρακρατούνται και η προσεχής έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ θα οδηγήσουν για μία ακόμα φορά σε υποβάθμιση της Υγειονομικής περίθαλψής μας.

Ουσιαστικά σήμερα η Τράπεζα αισθάνεται ότι έχει το ελεύθερο και τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από προηγούμενες τοποθετήσεις της για την αναγκαιότητα ύπαρξης του ξεχωριστού λογαριασμού ο οποίος θα καλύπτει τις επιπλέον παροχές σε χρήμα για τους ασφαλισμένους της Τράπεζας οι οποίες δεν καλύπτονται από τον σημερινό ΕΦΚΑ .

Θυμίζουμε

  • Την κοινή επιστολή των τριών Τραπεζών Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank της 5.4.2012 στην οποία δήλωναν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να πληρώνουν υψηλότερες εισφορές στην περίπτωση πού το τότε ΤΑΥΤΕΚΩ και το Ταμείο μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ δεν εντασσόταν στον ΕΟΠΥΥ.
  • Την κατ’ αρχήν σύμφωνη(;) γνώμη των Τραπεζών για την πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ και άλλων Σωματείων για την ίδρυση φορέα μαζί με τις Τράπεζες, ο οποίος θα καλύπτει απευθείας και σε συνδυασμό με τον ΕΦΚΑ τις παροχές «σε χρήμα» (επιδόματα ασθενείας, επιδόματα συμπαράστασης, κόστος συμμετοχής σε παιδικές κατασκηνώσεις και έξοδα κηδείας). Για τον σκοπό αυτό άλλωστε εγκρίθηκε το 2018 από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή σχετική αναλογιστική μελέτη (όπως μας είχε ενημερώσει τότε η ΟΤΟΕ). Ο Φορέας αυτός κύρια πηγή χρηματοδότησης θα είχε το νέο μειωμένο κατά 1,9% ποσοστό εισφορών επί των πάσης φύσεως αποδοχών μας.

Οι συνδυασμένες λοιπόν κινήσεις αυτές των Τραπεζών και του ΕΦΚΑ μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οδηγούμαστε στον ενταφιασμό και της τελευταίας ελπίδας μας για αξιοπρεπή περίθαλψη.

Απέναντι σε αυτήν την προοπτική καλούμε όλα τα Σωματεία και την Ομοσπονδία να αντιδράσουν άμεσα απέναντι στα ανάλγητα αυτά σχέδια τα οποία σήμερα βρήκαν την ευκαιρία να εφαρμοστούν.

Καλούμε επίσης το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΦΚΑ να δώσουν άμεσα λύση στο χρονίζον πρόβλημα των συναδέλφων μας χορηγώντας επιτέλους αυτά που τους ανήκουν και για τα οποία έχουν πληρώσει όπως όλοι μας τις βαρύτατες εισφορές που μας αντιστοιχούσαν.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή προς τον ΕΦΚΑ αλλά και τον πρώην Τομέα ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ την οποία σας κοινοποιούμε.

Θα επανέλθουμε σύντομα με τις νεότερες εξελίξεις

  

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος     Ο Γ.Γραμματέας

 

Γ. Γουγούλης    Μ. Τσιμρόγλου

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter