Loading...
Νο 71 - Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Νο 71 - Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αριθμ.πρωτ.:7926

Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2020

 

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

                                                  ► «Ίση μεταχείριση» με ενοποίηση της παροχής
                                                       προς τα κάτω για όλους

                                                  ► Έκτακτες εργοδοτικές εισφορές για τον
                                                       άγνωστο Χ


Συνάδελφοι,

Όπως σας είναι γνωστό, εγκρίθηκε επιτέλους και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 4854-04.11.2020) το καταστατικό του νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (TEA Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ν.Π.Ι.Δ.).

Είναι γνωστά σε όλους τα γεγονότα που προηγήθηκαν (ρευστοποίηση προηγούμενων ασφαλιστικών συμβολαίων) της απόφασης της Διοίκησης για τη δημιουργία ενός Νέου Ενιαίου Ομαδικού Συνταξιοδοτικού Σχήματος με την μορφή Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) «για όλους τους εργαζόμενους, μέσα από το οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα, είτε από τις εισφορές της Τράπεζας, είτε σε συνδυασμό με τη δική μας συμμετοχή, να ενισχύσουμε το εισόδημα μας για το μέλλον» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Τράπεζας 1/12/2020.

Βασική μας θέση ήταν ότι η ίδρυση του ΤΕΑ θα έπρεπε να γίνει μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση από την Τράπεζα εις το διηνεκές των minimum παροχών τις οποίες σήμερα υπόσχεται με την ίδρυση αυτή.

Επίσης παραμένουν επίκαιρα όλα τα σημεία κριτικής τα οποία είχαμε θέσει με την αναλυτική Ανακοίνωση μας Νο 31 της 20.5.2019 (Εφάπαξ Τράπεζας Πειραιώς).

Τα κύρια ζητήματα όμως που προκύπτουν από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς της Διοίκησης (πέρα από την μειωμένη συμμετοχή των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι 6 προς 1), είναι ότι:

  • Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΤΕΑ μακροπρόθεσμα καθώς η Τράπεζα θεωρεί ότι αυτό είναι μία οικειοθελής παροχή και αρνείται κατηγορηματικά να αποτελέσει προϊόν Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή άλλης απλής έστω Συλλογικής Συμφωνίας.
  • Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ελάχιστης απόδοσης του ΤΕΑ ούτε ακόμη και για το ίδιο το κεφάλαιο (εισφορές) που έχει καταβληθεί π.χ. απόδοση έστω των εισφορών τις οποίες κατέβαλαν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος ή τουλάχιστον των εισφορών που κατέβαλε ο ίδιος ο εργαζόμενος. Αυτό δε το σημείο, φροντίζει το καταστατικό του ΤΕΑ να μας το υπενθυμίσει σε δύο μάλιστα σημεία:
  •              Αρ. 2 παρ. 3 Α «χωρίς να προβλέπεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση σχετικά με το ύψος των παροχών, τη διατήρηση του κεφαλαίου ή το ύψος της επενδυτικής απόδοσης» και
  •              Αρ. 30 παρ. 1 «Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων(;…)».

Έτσι, ανάλογα με την επενδυτική πολιτική η οποία θα επιλεγεί, το ύψος των επενδυτικών εξόδων (από ποιές εταιρείες συμβούλων άραγε;) αλλά και ανάλογα με την οικονομική συγκυρία είτε την διεθνή είτε την εγχώρια, ο εργαζόμενος καλείται να αναλάβει το ρίσκο των αγορών και της χρηματαγοράς ειδικότερα.

Όλοι γνωρίζουμε, ιδίως οι τραπεζοϋπάλληλοι, που μας έχει οδηγήσει αυτό μέχρι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία εξανεμίστηκαν από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, ιδιαίτερα το Ταμείο Υγείας μας και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Επίσης :

  • Η θολή διατύπωση περί εκτάκτων εργοδοτικών καταβολών για τις οποίες όμως η Τράπεζα δεν δεσμεύεται ότι θα είναι ισόποσες ή αναλογικές του μισθού και για όλους τους εργαζόμενους).

           Πράγματι το αρ. 26 παρ. β) αναφέρει « (β) καταβολές, σε ευθυγράμμιση με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και την

           Πολιτική Αποδοχών Ομίλου, οι οποίες αφορούν τους ασφαλισμέ¬νους και πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των μελών, σύμφωνα με τη σχετική γραπτή ειδοποίηση της         

           Εργοδότριας Εταιρίας. »

           Εδώ κάνει την εμφάνισή της η «μυστηριώδης» Πολιτική Αποδοχών Ομίλου η οποία, ως γνωστόν, ποτέ δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσο μάλλον να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τα       

           Σωματεία!

           Προφανώς υπάρχει σχεδιασμός μέσω του ΤΕΑ, να περνούν εκμεταλλευόμενοι το αφορολόγητο, διάφορες άλλες παροχές προς στελέχη, μπόνους η οτιδήποτε άλλο φανταστεί η Τράπεζα να               χορηγήσει προς ιδιαίτερες κατηγορίες στελεχών, με την ίδια γνωστή αδιαφανή τακτική της.

Καλούμαστε έτσι να συμμετέχουμε σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

  • χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου της επενδυτικής πολιτικής του και
  • χωρίς την βεβαιότητα ότι αυτό το ταμείο θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον καθώς η λειτουργία του καθορίζεται από τις διαθέσεις της Τράπεζας και των αγορών.
  • χωρίς την εγγύηση ότι οι εισφορές μας δεν θα εξανεμιστούν.

Ο Σύλλογός μας, όπως πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, οφείλει για μία ακόμα φορά να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας. Χρέος μας είναι ο εργαζόμενος να γνωρίζει πλήρως την πραγματική εικόνα των συνθηκών μέσα στις οποίες καλείται να λάβει κρίσιμες για την ζωή του αποφάσεις.

Με βάση τα όσα αναλύσαμε και καθώς η Τράπεζα δυστυχώς πέτυχε με τις προηγούμενες ενέργειες της να μειώσει αισθητά το κόστος της για την πρόσθετη ασφάλιση του συνόλου των εργαζομένων, σας καλούμε να συμμετάσχετε στο υπό ίδρυση ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης της Τράπεζας ώστε τουλάχιστον να μη χάνονται για τους εργαζόμενους οι εργοδοτικές εισφορές (όπως και αυτές των προηγούμενων ετών - από 1.1.2019 - όπως έχει δεσμευτεί η Τράπεζα).

Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του κάθε συναδέλφου, να κρίνει εάν θα θελήσει να συμμετάσχει καταβάλλοντας στο ΤΕΑ τακτικές και έκτακτες εργατικές εισφορές, με βάση τους κινδύνους ή τις ευκαιρίες που αυτό εμπεριέχει από τη φύση αυτού του Ταμείου.

Με την υπόσχεση ότι η διεκδίκηση για τη βελτίωση των όρων του ΤΕΑ δεν μπορεί να σταματήσει εδώ αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί με ένα σαφές και στοχευμένο διεκδικητικό πλαίσιο με βάση τις θέσεις τις οποίες έχουμε αναπτύξει παραπάνω, ο Σύλλογός μας είναι στη διάθεσή κάθε συναδέλφου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος   Ο Γ.Γραμματέας
Γ. Γουγούλης   Μ. Τσιμρόγλου

 

Υ.Γ. 1. Διαπιστώνουμε τελευταία πλήθος ευφάνταστων «σχεδίων-προγραμμάτων» που απευθύνονται προς τους εργαζόμενους επί παντός επιστητού. Ποια από αυτά διαχειρίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρείες συμβούλων και πόσο μας κοστίζουν;

Υ.Γ. 2. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι την πλατφόρμα workable, στην οποία αναρτούνται οι προτεινόμενες προς στους συναδέλφους θέσεις εργασίας, την διαχειρίζεται εταιρεία συμβούλων. Γιατί συμβαίνει αυτό και πόσο μας κοστίζει; Για αυτές τις εταιρείες “λεφτά υπάρχουν”;

Y.Γ. 3. Γιατί όλες οι ανακοινώσεις για τις ανωτέρω θέσεις αλλά και πολλά εγχειρίδια είναι στα Αγγλικά; Μετά το BREXIT μήπως προσχώρησε η Ελλάδα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία; Ή μήπως κοστίζουν οι μεταφράσεις από τα έτοιμα εγχειρίδια που πλασάρουν οι γνωστές εταιρείες;

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter